Cursuri de limbi străine

Cursurile de limbi străine concepute de AdLittera sunt livrate prin metode de predare interactive ce ţin cont de elemente precum: culturi, mentalităţi şi comunicare într-un mediu de afaceri global.

Pe lângă dezvoltarea competenţelor generale de scriere, citire, ascultare şi comunicare, cursurile noastre urmăresc şi îmbunătățirea abilităților lingvistice necesare activităților zilnice la birou. Adaptăm conținutul la specificul departamentului şi ne adresăm majorității industriilor prin cursuri de limbi străine personalizate şi programe alternative.

Cursurile de limbi străine concepute de AdLittera au ca obiectiv adaptarea actualelor metode de predare în jurul a trei elemente principale: comunicare, cultură, mentalitate.

Club de conversație într-o limbă străină

Atât pentru salariații companiilor partenere dar și pentru copiii acestora, AdLittera oferă servicii educaționale pe toate nivelurile de cultură și vârstă, în funcție de nevoile concrete ale participanților. Grupurile se formează pe niveluri de studiu și sunt personalizate, prin tematică şi activităţi (începători, nivel intermediar -mediu-, avansați, din limba română sau retro verso, sau prin altă limbă străină).