AdLittera organizează programe dinamice prin metoda edutainment (educație prin distracție). Acestea se organizează sub formele unor tabere educaționale și excursii tematice. Programele sunt dedicate copiilor și tinerilor, fiind grupate în proiectul Tabere 365 de zile | Oricând și aproape oriunde.

Scopul nostru este să facem vacanțele plăcute, însuflețitoare și pline de pilde, care vor anima gustul cunoașterii, iar acestea se vor regăsi în:

  • tabere lingvistice > cluburi de conversație într-o limbă străină
  • tabere de creație > descoperire personală prin diferite instrumente artistice > artele scenei, scris și povestit, teatru sau dans
  • tabere de parenting > exerciții practice și jocuri de rol, abilități de comunicare și disciplinare, control și stimulente în familie
  • tabere sociale > educație civică și responsabilitate socială pentru copiii care se află în spectrul social defavorizat
  • excursii tematice > informare și conștientizare despre repere și obiective culturale de patrimoniu

Programele noastre au o metodică adaptată vârstei și condiției fizice ale participanților și sunt destinate atât copiilor de vârstă școlară, cât și preșcolară. Copiii sunt organizați în grupe în funcție de nivelul individual de cunoștințe. Metodica de predare este reprezentată de exerciții specifice, adaptată nivelului de înțelegere al copiilor.

Programul nostru de dezvoltare personală, integrat în programul taberelor, oferă copiilor posibilitatea de a ieși din rutină și de a-și dezvolta noi abilități de comunicare, creativitate, lucru în echipă și, nu în ultimul rând, câștigare a independenței.

Educația non-formală, într-un mediu sănătos, îmbină mediul recreativ și stilul ludic și oferă posibilitatea metodelor interactive și diversificate. Modelul implementat își propune să obțină cunoștințe și aptitudini noi, care să poată fi puse în practică. Câteva metode folosite în taberele și excursiile tematice în contextul non-formal:

  • activități de team-building
  • jocuri de rol
  • dezbateri
  • brainstorming
  • oratorie și jocuri de improvizație

Această prezentare necesită JavaScript.

 

Focul de tabără este denumirea programului organizat de AdLittera, sub egida căruia se regăsesc proiectele edu „Tabere 365 de zile”, „Tabere urbane” și „Solidus Educațional”.