Redirecţionează până la 3,5% din impozitul pe venit pentru ca Asociația AdLittera să poată beneficia de sprijinul tău!

Este foarte important să beneficiem de această formă de finanțare, astfel încât să putem avea soluții financiare pentru proiectele pe care le dezvoltăm. Prin aceasta lege, contribuabilii persoane fizice pot direcționa către Asociația AdLittera până la 3,5% din impozitul pe venit plătit de ei (care ar ajunge, altfel, integral, la bugetul statului).

Acest lucru se poate realiza foarte simplu, prin completarea unui formular standard. Redirecționarea este gratuită, adică nu duce la nici o cheltuială suplimentară pentru persoana care completeaza formularul respectiv. Formularul este opțional și poate fi completat de orice persoană fizică care obține venituri din salarii și asimilate acestora.

Rezultatul este virarea, în contul AdLittera, a unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual plătit pentru salariul persoanei respective. Suma NU reprezintă o sponsorizare sau o donație, ci este o parte a bugetului de stat care este direcționată de către fiecare cetățean în parte către sectorul neguvernamental, în cazul nostru, pentru dezvoltarea programelor educaționale și culturale pe care le derulăm anual.

Așadar, poți verifica formularele necesare de pe site-ul ANAF.

Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat (OPANAF 15/2021). Formular. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii şi a unităților de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. Program.


Înainte de a decide dacă și cum ne poți ajuta, trebuie să iei act și să fii de acord cu următoarea

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea depunerii Formularului 230

„Cerere privind destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”

 • Cine suntem

Asociația pentru Educație și Cultură AdLittera A.E.C.A. denumită în continuare A.E.C.A. colectează date personale conform acestei Note de informare, în calitate de operator de date, în vederea direcționarii impozitului anual pe veniturile din salarii și din pensii catre organizația noastră.

ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (A.E.C.A.)
are sediul în
 București, sector 1, Cod 012092, Str. Av. Popișteanu nr. 3, bl. 2, sc. 1, et. 5, ap. 22.
CIF: 38455212
Dosar Nr.: 24721/ 299/ 2017
Registrul unităților de cult
pentru care se acordă deduceri fiscale, având nr. 266538804
IBAN RON Donații și Sponsorizări: RO49 INGB 0000 9999 0760 5702

 • Ce date personale prelucram

Prin completarea Formularului 230 pus la dispoziția ta, noi putem colecta următoarele date cu caracter personal (denumite in continuare „Date personale”):

 • numele și prenumele
 • codul numeric personal
 • adresa
 • e-mailul
 • numărul de telefon
 • fax
 • inițiala prenumelui tatălui
 • semnătura olografă

 

 • Scop și temei

A.E.C.A. prelucrează Datele tale personale menționate mai sus exclusiv în scopul depunerii Formularului 230 completat cu datele tale personale la autoritățile competente, dacă ai solicitat acest lucru.

Temeiul legal al prelucrarii il reprezinta Articolul 6, litera f din Regulamentul general privind protectia datelor si libera circulatie a acestora nr. 679/2016: prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator, și anume valorificarea dreptului de a beneficia de finanțare prin direcționarea a 3,5% din impozitul pe venit către asociația A.E.C.A.

 • Durata stocării

Datele personale furnizate sunt stocate temporar până la transmiterea formularului tip 230, urmând a fi șterse din evidențele noastre imediat după ce formularul tip 230 a fost trimis către autoritatea fiscală competentă, adică în maximum 15 zile de la data primirii formularului 230 de la tine.

 • Transmiterea Datelor personale către terți

A.E.C.A va transmite Formularul 230 completat cu Datele tale personale exclusiv către autoritatea fiscală competentă din România.

 • Drepturile tale

În calitate de persoana vizată, potrivit Regulamentului nr. 679/2016 ai următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare
 • Dreptul de acces la Datele personale
 • Dreptul de intervenție, rectificarea
 • Dreptul la restricționarea prelucrării.
 • Dreptul la ștergerea sau portabilitatea Datelor personale, la cerere și în mod gratuit;
 • Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat;
 • Dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în Bucureşti, sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, www.dataprotection.ro) sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege;

 • Securitate și confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul prelucrării Datelor tale personale este o preocupare majoră a A.E.C.A de aceea toate Datele personale colectate de la dumneavoastra sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare în România. A.E.C.A ia toate măsurile tehnice rezonabile pentru transmiterea și păstrarea Datelor personale în condiții de deplină securitate și confidențialitate.

A.E.C.A se angajează să nu dezvăluie Datele personale, exceptând situațiile în care este obligat conform legii sau situațiile prezentate în această Notă de informare.

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile utilizatorilor noștri, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale în termen de 72 de ore. Dacă incidentul de securitate este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile tale, vei fi, de asemenea, notificat.

 • Contactează-ne

Pentru orice întrebări sau preocupări, precum și pentru exercitarea drepturilor tale legate de prelucrarea Datelor personale de către A.E.C.A., ne poti contacta pe adresa DPO (Ofițerul de protecție a datelor) autorizat și delegat de A.E.C.A.:

AA Databox SRL
Adresa: Strada General Dona Nicolae 22-24, București
Telefon: 0744.366.663
E-mail: contact@aadatabox.ro
În atenția: D-na Adriana Ceaușescu

Cererea ta va fi soluționată în termenul legal de 30 de zile.


Cum ne poți ajuta?

Dacă dorești să ne ajuți, îndiferent de variantele și opțiunile pe care le alegi, se subînțelege că ești de acord cu Nota de mai sus.

Varianta A (lejer + rapid)

Poți accesa website „Formular 230” și selectezi AdLittera. Urmărești câțiva pași, completezi formularul și gata! Mulțumim în avans!

Redirecționează

 

Varianta B (necesită răbdare)

Dacă nu ai semnătură digitală: Descarcă formularul completat deja cu datele noastre. Formularul e pentru anul 2020, pentru că presupune redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit aferent anului anterior, pe care deja l-ai plătit Statului.

Formularul 230 pentru 2 ani* 
sau
Formularul 230 pentru 1 an

*) Conform noului Cod Fiscal, distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit poate fi redistribuit către același beneficiar pentru o perioadă de cel mult doi ani şi va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective.

Printează și completează de mână doar secțiunea I. Date de identificare a contribuabilului cu datele tale. Semnează formularul în partea din stânga jos. (În anii precedenți acest formular se putea edita, dar pentru că nu se putea semna olograf, legiuitorul a decis din acest an să nu mai permită ambiguitatea completării de către declarant).

Trimite formularul prin una dintre metodele de mai jos:

 • Scanat sau fotografiat cu telefonul, la adresa de e-mail office@adlittera.com. Asigură-te că fotografia e clară și că toate datele pot fi citite cu ușurință. Noi ne vom ocupa apoi să depunem formularul la ANAF.
 • Prin poștă sau prin curier la adresa Str. Av. Popișteanu nr. 3, bl. 2, sc. 1, et. 5, ap. 22, București, sector 1, Cod 012092. Mai departe ne ocupăm noi.
 • La organul fiscal de care aparții, conform adresei din buletin. Poți depune formularul direct la registratură sau prin poștă, cu scrisoare recomandată adresată administrației fiscale. Găsești aici adresele.
 • Prin serviciul online ANAF Spatiul Privat Virtual, dacă ai semnătură electronică.

VARIANTA C

Doar dacă ai semnătură digitală: Descarcă formularul Declarație unică 230, deschide declarația și alege „persoană fizică”, completează câmpurile obligatorii: datele personale (fără a trece suma de bani – ANAF va calcula procentual din impozit); adăugând datele de identificare fiscală a Asociației AdLittera (vezi mai jos) și trimite formularul în nume propriu la ANAF.


În oricare dintre variantele alese, anunță-ne că ți-ai oferit sprijinul, ai completat și trimis formularul la secretariat@adlittera.com.

Datele de identificare ale AdLittera sunt:

 • Denumirea oficială a organizației: Asociația pentru Educație și Cultură AdLittera A.E.C.A.
 • Codul de Identificare Fiscală (codul fiscal): 38455212
 • Dosar nr.: 24721/ 299/ 2017
 • Contul bancar al organizației (Donații/Sponsorizări), deschis la ING Bank, în format IBAN: RO49 INGB 0000 9999 0760 5702

Da, știm, e încâlcită procedura… birocrație mare, monșer! și pentru asta te rog să primești MULȚUMIRILE noastre pentru implicare!