Anual, în perioada Octombrie – Decembrie, se desfășoară cel mai mare concurs de debut literar organizat în mediul online: Incubatorul de condeie (IDC)

Concursul Incubatorul de condeie este reluată anual, la nivel naţional și este deschisă tuturor scriitorilor care nu au debutat încă, amatori ale căror lucrări nu au mai fost publicate în volume proprii sau în culegeri, cei interesaţi putând să-şi înscrie manuscrisele într-o competiție 100% privată. Vezi Regulament.

Organizatorii, alături de Partenerii concursului, premiază cele mai creative și originale lucrări literare antologând textele. Juriul este compus din scriitori profesionişti, din specialişti în comunicare şi dintre „condeiele” care s-au făcut remarcate la ediţiile anterioare ale concursului. Aceștia vor selecta lucrările și propune publicării în Antologia IDC.


Argument:
Scriitorii aspiranți au posibilităţi restrânse de accedere pe piaţa de carte. Prin concursul literar „Incubatorul de condeie” oferim celor cu adevărat talentaţi o şansă de afirmare.

Obiectiv social:
Interacţiunea constructivă între creator şi consumator, prin participare şi dialog la acțiuni culturale.

Obiectiv cultural:
Sporirea zestrei culturale prin asigurarea unui cadru propice de creare, producere şi valorificare a ei. „Incubatorul de condeie” poate fi un agregator de talente de care pot beneficia editurile romanesti, pentru identificarea condeielor sclipitoare.

Obiective educative:
– Cunoaşterea valorilor culturale locale şi naţionale, prin alăturarea produselor culturale din diferitele domenii artistice (literatură, muzică, arte plastice, folclor) şi prin dialog cu caracter cultural într-un mediu elevat, elegant şi cu mult respect pentru calitatea educaţiei şi culturii.
– Creşterea gradului de educaţie prin cunoaştere, comunicare, creaţie şi implicare.

Prin concursul literar IDC, AdLittera îşi propune:
– creşterea interesului pentru cultură în rândul tinerilor
– realizarea unui centru cultural de propulsare a noilor talente
– lansarea valorilor literare în circuit naţional
– redobândirea valorilor în cultură şi artă
– educarea tinerilor prin lectură
– crearea unui spaţiu alternativ, nonconformist, actual, mult mai apropiat de gustul tinerilor, care să aducă beneficii spirituale pe termen lung, chiar dacă rezultatele nu vor fi imediat perceptibile.


Scopului Concursului IDC:
– Afirmarea individului cu aptitudini literare
– Stimularea creativităţii
– Recunoaşterea publică a valorilor
– Recompensarea talentului prin publicarea lucrărilor în Antologia IDC
– Atragerea de surse financiare în cultură şi artă
– Educarea şi implicarea mediului social


Teme de reflecție propuse de AdLittera:
– Cum valorificăm particularitățile culturale naționale pentru a crește coeziunea societății?
– Cum consolidăm structura societății?
– Cum promovăm echilibrul dintre inițiativele comerciale (pro-profit) și cele non-­profit?


De la începuturile Concursului IDC până în prezent, sperăm să fi contribuit la o mai mare încredere în transmiterea manuscriselor la edituri, astfel, după premiere au debutat în volume proprii următorii câștigători, din toate edițiile: Carmen Manuela Măcelaru, Irina Lucia Mihalca, Albert Viorel Cătănuș, Marius-Andrei Zbîrnea, Sorin Lucaci,  Dumitru Căruntu, Bogdan Liviu Constantinescu, Ioana Stanciu, Liviu Ofileanu, Adrian Diniş, Bianca Dobrescu, Elena Gabriela Lazăra, Ana-Maria Lupaşcu, Radu Niţescu, Diana Roman, Ioan Olimpiu Șerbu, Teodora Gheorghe,  Marius Adrian Lăzărescu, Florentina Diana Crâsta, Sînziana Șipoș, Marius Mihail Gabor, Iulia Modiga, Costel Onofraș, Constantin Năstase, Cristina Cozmovici, Cristina Frîncu, Simona Liutiev, Crina Voinaghi, Alexandru Drăgănoaia, Andrada Cooș.